גביע מדמואזל כדור בדולח

גביע מדמואזל כדור בדולח

כמות: 500 יחידות