שקי זילוף

שק זילוף ח.פ משולש מחוזק

כמות: 50 יחידות

שק זילוף חד פעמי KEE SEAL

כמות: 72 יחידות

שק זילוף חד פעמי KEE SEAL קטן

כמות: 72 יחידות