רשתות

רשת ללימון+סרט

כמות: 1000 יחידות

רשת לרולדה מס' 18 50 מטר

כמות: 1 יחידות

רשת לרולדה מס' 16 50 מטר

כמות: 1 יחידות