חימומיות פתילוניות והידוריות

חימומית ג'ל 4 שעות

כמות: 80 יחידות

פתילונית 6 שעות

כמות: 24 יחידות

פתילונית 4 שעות

כמות: 24 יחידות

זיקוק זיגר

כמות: 180 יחידות

הידוריות זוגות

כמות: 48 יחידות

נר חימום סיני

כמות: 750 יחידות

שמן בעירה להידוריות 1 ל'

כמות: 20 יחידות