תחתיות זהב

תחתית זהב ריבועית עם לשונית 72/72 מ"מ

כמות: 120 יחידות

תחתית זהב 12/5.5 ס"מ עם לשונית

כמות: 120 יחידות

תחתית זהב 7 ס"מ עם לשונית

כמות: 1100 יחידות

תחתית זהב 8 ס"מ עם לשונית

כמות: 120 יחידות

תחתית זהב 10 ס"מ עם לשונית

כמות: 120 יחידות

תחתית זהב 25/8

כמות: 100 יחידות

תחתית זהב 28/8

כמות: 100 יחידות

תחתית זהב 18 ס"מ

כמות: 250 יחידות

תחתית זהב 20 ס"מ

כמות: 250 יחידות

תחתית זהב 24 ס"מ

כמות: 250 יחידות

תחתית זהב 26 ס"מ

כמות: 100 יחידות

תחתית זהב 28 ס"מ

כמות: 250 יחידות

תחתית קרטון גלי 29 ס"מ

כמות: 500 יחידות

צלחת לטורט 29 ס"מ

כמות: 500 יחידות

צלחת לטורט 24 ס"מ

כמות: 500 יחידות