מכלי פלסטיק

מיכל 4.5 ליטר שחור

כמות: 100 יחידות

מיכל 2 ליטר שחור

כמות: 200 יחידות

מיכל 1 ליטר שחור

כמות: 200 יחידות

אריזת 6 מקרונים

כמות: 100 יחידות

גביע 150

כמות: 1000 יחידות

מכסה גביע 150/250

כמות: 1000 יחידות

גביע 270

כמות: 1000 יחידות

גביע 500

כמות: 1000 יחידות

גביע 1 ק"ג

כמות: 1000 יחידות

מכסה גביע 500/270/1000

כמות: 1000 יחידות

מיכל פלסטיק 1 ליטר

כמות: 200 יחידות

מיכל פלסטיק 2 ליטר

כמות: 200 יחידות

מכסה למיכל 1/2 ליטר

כמות: 200 יחידות

מיכל פלסטיק 3 ליטר

כמות: 100 יחידות

מכסה למיכל 3 ליטר

כמות: 200 יחידות

מיכל פלסטיק 2.5 ליטר

כמות: 100 יחידות

מיכל פלסטיק 4.5 ליטר

כמות: 100 יחידות

מכסה למיכל 4.5/2.5 ליטר

כמות: 200 יחידות

תבנית פלסטיק מחולקת

כמות: 300 יחידות

מכסה לתבנית פלסטיק מחולקת

כמות: 300 יחידות