עוד בנושא כלים חד פעמיים ועזרי ניקיון

קשים ובחשנים

קש מתקפל צבעוני

כמות: 400 יחידות

קש מתקפל שחור

כמות: 400 יחידות

כפית ארוכה לקפה

כמות: 1000 יחידות

בחשן לקפה מעץ

כמות: 1000 יחידות

בחשן לקפה

כמות: 1000 יחידות

בחשן לקנקן

כמות: 2000 יחידות

בחשן לכוס

כמות: 1000 יחידות