שקיות נילון

שקיות לכיסוי עגלה

כמות: 80 יחידות

שקיות ואקום- גדלים שונים

כמות: 1000 יחידות

שקיות גופיה גדול לבן

כמות: 1000 יחידות

שקיות גופיה קטן צבעוני

כמות: 1000 יחידות

שקיות ניילון 25/35

משקל: 5 ק"ג